Klicni center OrtuSiCall

Smo kolektiv odlično usposobljenih agentov, ki nudi kvalitetne storitve  dohodnih in odhodnih klicev, preverjanja zadovoljstva, skritega kupca, sms storitev, podporo pri izvajanju oglaševalskih akcij in svetovanje. Klicni center Ortus Inc. bo za vas izbral najboljšo rešitev, ki odgovarja vašim željam in zahtevam. 

Storitve klicnega centra podpira sodobna in zanesljiva tehnologija  sistemskega operaterja T-2 in njihovih partnerjev. Sistem omogoča  24 urno spremljanje in sprejemanje klicev. Sistemski CRM nudi sledljivost  ter podporo spremljanja na ravni posameznega klica.

Agenti klicnega centra Ortus Inc. se dodatno izobražujejo na področju retorike in novih tehnologij. Naročnik akcije ima možnost individualnega izobraževanja agentov za posamezno akcijo.

Adam Hajdič

S strokovnimi znanji in izkušnjami po večih letih dela v tujini na področju marketinga, pozna učinkovite strategije. Organizira, motivira in vodi delo ekipe ter odgovarja za zakonitost dela klicnega centra.

 

Verjame, da podjetje gradijo ljudje, zato skrbno izbira svoje zaposlene, ki jim zaupa in ceni njihove vrednote. Kot vsak dober vodja je visoko motiviran za delo, z željo po razvoju in doseganju višjih poslovnih ciljev podjetja.

Mateja Meglič

Kot vodja klicnega centra intenzivno spremlja izvajanje strategij in aktivnosti, jih vrednoti in nadzoruje njihovo stroškovno učinkovitost.

 

Ekspert za pripravo, ureditev in uvoze baz podatkov. Pozorno spremlja delo agentov med delovnim procesom ter poskrbi za pravilno razporejeno delo. Njene vrline so mirnost in predanost delu ter sposobnost za vodenje in motiviranje ekipe.

Tjaša Ogorevc - odhodni

S svojim širokim znanjem in poznavanjem storitev in trga, sodeluje pri pripravi in izvajanju marketinških strategij in akcij, ki vodijo v izboljševanje pozicije podjetja na trgu. Je vztrajna oseba, ki spretno komunicira in ima organizacijske sposobnosti. Pri svojem delu je natančna, pozorna in usmerjena v rezultat in doseganje postavljenih ciljev.

Jerneja Požar - dohodni klici

Vodja dohodnih klicev nadzoruje delo agentov, njihovo komunikacijo s strankami ter jih spodbuja in svetuje kako se odzvati na zahteve strank. Njeno delo je ključno za vrhunsko izvajanje aktivnosti klicnega centra.

V podjetju
imamo

0
zaposlenih

Podjetje
ima

AA+

boniteto

Poslovni
partnerji v

0
državah

Kontaktirajte nas

Call Now Button